Klausimai

Kaip ir kur gyventojai gali apmokėti sąskaitas?

Nemokamai apmokėti galima UAB "Butų ūkis" kasose adresu Bažnyčių g. 22 ir J.Tumo-Vaižganto g. 124. Taip pat sąskaitas už šilumą vartotojai gali apmokėti už nustatytą įmokų priėmimo mokestį UAB ,,Perlo paslaugos" skyriuose, "Maxima" tinklo parduotuvėse, Tauragės kredito unijoje (Tauragės kredito unijos nariai).

Jei Jūs esate Swedbank, SEB banko, AB DNB banko, Šiaulių banko ar Tauragės kredito unijos internetinės bankininkystės paslaugų vartotojai, mokesčius už šilumą bei suvartotą karštą vandenį galite apmokėti internetu.

Bankas "Swedbank" (https://ib.swedbank.lt/private) (Apmokėjimo veiksmai: Kasdienės paslaugos - Įmokos (ieškoti įmokų gavėjų Tauragės šilumos tinklai)

SEB bankas (https://e.seb.lt/mainib/web.p?lang=lit) (Apmokėjimo veiksmai: Pervedimai - Įmokos ir mokesčiai - Įmonių sąrašas: UAB "Tauragės šilumos tinklai")

Luminor Bank AS (buvęs DNB bankas) (https://ib.dnb.lt/login.aspx) (Apmokėjimo veiksmai: Mokėjimai - Už paslaugas - Pasirinkti paslaugos teikėją UAB "Tauragės šilumos tinklai")

Šiaulių bankas (https://online.sb.lt/)

Tauragės kredito unija (internetu įmokas priima nemokamai) (https://www.i-unija.lt/login.htm)

"Ignitis savitarnos svetainė" (buvusi manogile.lt)

 

Klausimai dėl kompensacijų

Kaip apskaičiuojamos kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį?

Šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis (už būsto normatyvinio ploto), viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos pajamų ar vieno gyvenančio asmens ir valstybės remiamų pajamų šeimai ar asmeniui (po 1 VRP kiekvienam šeimos nariui, t. y. šiuo metu po 122 eur), karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 proc. šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų, geriamojo vandens išlaidų dalis, viršijanti – 2 proc. šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų. Kompensacijų skaičiavimo pavyzdys pensinio amžiaus asmeniui, kurio pajamos yra 230 eur per mėnesį. Už normatyvinį plotą šis asmuo gali mokėti 10 procentų mėnesio pajamų, prieš tai iš pajamų atėmus valstybės remiamas pajamas, t. y. (230 eur – 122 eur) x 10 % = 10,80 eur. Už normatyvinį karšto vandens kiekį asmuo gali mokėti 5 proc. pajamų, t. y. 230 eur x 0,05 = 11,50 eur.

Už kokio dydžio būstą (skaičiuojant vienam gyventojui) mokama kompensacija?

Vienam gyvenančiam asmeniui kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai: naudingojo būsto ploto normatyvas – 50 m2, karšto vandens normatyvas - 1,5 m3; geriamojo vandens normatyvas - 2 m3 šalto vandens; kai karštam vandeniui paruošti naudojamos kitos energijos ar kuro rūšys – 3,5 m3. Todėl, pvz., kai vienas gyvenantis asmuo gyvena 70 m2 ploto bute, kompensacija už būsto šildymo išlaidas teikiama tik už 50 m2 būsto plotą.

 

Kaip juridiniams asmenims gauti sąskaitas elektroniniu paštu?

Juridinis asmuo turi atvykti į šilumos tinklus adresu Paberžių 16 sudaryti sutartį.

 

Kaip gyventojams gauti sąskaitas internetu?

Patalpų savininkas turi atvykti į šilumos tinklus adresu Paberžių 16 sudaryti sutartį. Sąskaitas galima bus matyti tinklalapyje http://sti.taurage.mokesta.lt/msavit/.

 

Iki kada gyventojai turi apmokėti praėjusio mėnesio sąskaitas?

Klientai už jų būstams tiekiamą šilumą, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas atsiskaito kiekvieną mėnesį pagal pateiktą mokėjimo pranešimą. Už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, už balandžio mėnesio šildymą reikia sumokėti iki gegužės mėnesio paskutinės dienos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.