Informacija apie darbo užmokestį

UAB Tauragės šilumos tinklų darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (EUR, neatskaičius mokesčių):
      - 2019 m. darbo užmokestis
      - 2018 m. darbo užmokestis
      - 2018 m. bendrasis vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis
      - 2017 m. darbo užmokestis
      - 2017 m. bendrasis vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis
      - 2016 m. darbo užmokestis
      - 2016 m. bendrasis vidutinis mėnesinis priskaitytas darbo užmokestis
      - 2015 m. darbo užmokestis

Valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis bei kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos (priedai, priemokos, premijos prie darbo užmokesčio ir kita):
      - per 2018 m. išmokų 3289,45 EUR,
      - per 2017 m. išmokų 3050 EUR,
      - per 2016 m. išmokų 0 EUR  (išmokų nebuvo).