Naujienos

Parduodamo turto viešas aukcionas

2019-07-18
UAB Tauragės šilumos tinklai įmonės kodas 179478621, Paberžių g. [Daugiau...]

2019 m. liepos 29 – rugpjūčio 4 dienomis bus atliekami kasmetiniai šiluminių trasų hidrauliniai bandymai

2019-07-11
[Daugiau...]

Šilumos kainos prognozės Tauragės miesto gyventojams

2019-06-21
UAB Tauragės šilumos tin­klų l. e. p direktorius infor­muoja Tauragės miesto šilu­mos ir karšto vandens var­totojus, kad pagal VEKKK (Valstybinės energetikos kai­nų kontrolės komisijos) tinklapyje pateiktą informaciją „UAB „Tauragės šilumos tin­klai" baigus grąžinti vartoto­jams dėl kuro įsigijimo sąnau­dų susidariusį skirtumą (12 mėn. buvo taikoma 0,39 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija), birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., ši­lumos kaina didėja 7,93 proc. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. liepos 1 d.

2019-06-21
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 "Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo", VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Hidraulinių bandymų programa kvartalais

2019-06-14
Hidraulinių bandymų programa kvartalais (lentelė) parsisiuntimui  [Daugiau...]

Puslapiai