Naujienos

Parduodamo nekilnojamojo turto pastato – siurblinės, pastato – boilerinės viešas aukcionas

2019-05-10
Pastatas – siurblinė (unikalus Nr. 4400-0429-4102, bendras plotas 34,29 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1H1b), Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 7798-0001-1012, bendras plotas 101,23 kv. m., pastato pažymėjimas plane 1H1b)  ir 0,0426 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7755/0017:39) Tauragėje, Dainavos g. 3A [Daugiau...]

LR energetikos ministerijos 2019 05 07 pranešimas. Seniems ir neefektyviems šilumos gamybos įrenginiams pasikeisti namų ūkiuose – 4 mln. eurų

2019-05-07
Pranešimo tiesioginė nuoroda
[Daugiau...]

Skelbimas dėl kandidatų į UAB Tauragės šilumos tinklų valdybos narių vietas atrankos

2019-04-29
(parsisiųsti skelbimą)
UAB Tauragės šilumos tinklai SKELBIMAS DĖL KANDIDATŲ Į UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. gegužės 1 d.

2019-04-23
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

2018/2019 metų šildymo sezonui besibaigiant

2019-04-23
Balandžio antroje pusėje, kaip įprasta, baigiasi savivaldybių organizuojamas šildymo sezonas, tačiau šilumos tiekimas iki kiekvieno pastato vyksta ištisus metus, tad jo valdytojai gali įsijungti ar išsijungti šildymą bet kuriuo metu, jeigu taip nusprendžia ir nepažeidžia atskirų vartotojų interesų.
Klimato faktorius, darantis didžiausią įtaką šilumos suvartojimui, yra išorės oro temperatūra,  kurios vidutinės mėnesinės reikšmės pavaizduotos paveiksle.
[Daugiau...]

Puslapiai