Dvinarė šilumos kaina mišrias šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengusiems vartotojams

Nuo 2018 metų spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už centralizuotai tiekimą šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jei pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota). Mišri sistema reiškia, kad vartotojas turi galimybę pastate naudoti ne tik centralizuotai tiekimą šilumą, bet ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).
Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainodaros metodikos šilumos kainodaros taikymo nuostatos įpareigoja nustatyti šilumos kainas taip, kad vartotojui pasirinkus šilumos vienanarę kainą arba šilumos dvinarę kainą bazinės šilumos kainos laikotarpiu mokėjimai už per metus suvartotą šilumą būtų vienodi. Tačiau, taikant dvinarę kainą, faktiniai mokėjimai gali svyruoti lyginant su vienanare kaina priklausomai nuo faktiškai suvartoto šilumos kiekio ir praėjusių metų vidurkio skirtumo.

Kas yra dvinarė šilumos kaina?
Šilumos dvinarė kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių.
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokamas kiekvieną mėnesį visus metus už tą pačią vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies. Mokėjimai už pastoviąją dalį nepriklauso nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio.
Šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą, šilumos suvartojimo galia skaičiuojama iš trijų paskutinių metų konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Jei dvinarė kaina būtų pradėta taikyti 2018 metais, vartojimo galia būtų apskaičiuota įvertinus 2015, 2016 ir 2017 metais suvartotos šilumos energijos (pastato/buto šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros palaikymui) vidurkį, dalinant iš metinio valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu užfiksuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.
UAB Tauragės šilumos tinklų vartotojams 2018 m. spalio mėn. nustatytos vienanarė ir dvinarė kaina už šilumos energiją skelbiamos čia:
http://www.tauragesst.lt/news/2018-09/09/silumos-kaina-nuo-2018-m-spalio-1-d-0

Vartotojų dėmesiui
Prašome šilumos vartotojus, kurie nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir jų pastate ar bute naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, apie tai informuoti UAB Tauragės šilumos tinklus, Paberžių g. 16, Tauragė; tel. (8 446) 62862; el.p. taurage.st@tst.lt