Naujienos

Parduodamo turto viešas aukcionas

2019-04-03
UAB Tauragės šilumos tinklai įmonės kodas 179478621, Paberžių g. 16, Tauragė, viešo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą – naudotus plieninius vamzdžius (šilumos trasas). [Daugiau...]

Šilumos suvartojimas

2019-03-22
Viena didžiausių ir seniausių problemų, užkertanti kelią ekonomiškam šilumos energijos vartojimui, išlieka nesprendžiama – t.y. prasta daugiabučių gyvenamųjų namų kokybė, lemianti ženkliai didesnes gyventojų išlaidas šilumos energijai.
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. balandžio 1 d.

2019-03-22
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2019 m. kovo 1 d.

2019-02-25
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Naujai kuriama valstybės institucija didins šilumos tiekimo sąnaudas

2019-02-15
Š. m. vasario 12 d. LR Seimas po pateikimo pritarė LR Vyriausybės parengtoms LR energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms, kuriomis nuo liepos 1 d. sujungiama Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) su Valstybine energetikos inspekcija (VEI). Naujoji institucija vadinsis Valstybine energetikos reguliavimo taryba (Taryba).
[Daugiau...]

Puslapiai