Prisijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų

Informaciją apie prisijungimą prie UAB Tauragės šilumos tinklams priklausančių centralizuotų šilumos tiekimo tinklų teikia:
     Vartotojų aptarnavimo tarnyba tel.: (8 446) 62862,
     Technikos direktorius Audrius Arcišauskas tel.: (8 446) 62861.

Prisijungimo formalumai

Pastato savininkas (statytojas arba atliekantis rekonstrukciją) arba jo įgaliotas asmuo, pagedaujantis prisijungti pastato šiluminius įrenginius  prie šilumos perdavimo tinklų, turėtų kreiptis į UAB Tauragės šilumos tinklų direktorių  su prašymu ir gavęs sutikimą , užpildęs atitinkamą formą, gauti techninių sąlygų sąvadą.
Pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus savininkas įvykdo savo lėšomis pagal galiojančius teisės aktus, išduotas prisijungimo technines sąlygas ir jas atitinkantį techninį projektą.

Pastato šilumos įrenginių pridavimas

Baigus pastato šilumos įrenginių montavimo darbus, reikia kreiptis į UAB Tauragės šilumos tinklus, adresu Paberžių g. 16, Tauragė tel. (8 446) 62861 arba (8 446) 62871, faksu (8 446 72357) ir pateikti prašymą dėl pastato įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti.
Gavęs prašymą, UAB Tauragės šilumos tinklų specialistas susisieks su savininku (arba jo įgaliotu atstovu) ir susitars dėl šilumos įrenginių apžiūros bei įvertinimo.
Jeigu pastato šilumos įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti, išrašomas tinkamumo aktas bei pažyma. Gavęs minėtus dokumentus, pastato savininkas turi kreiptis į Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos regiono inspekcijos atstovą Tauragėje ir nustatyta tvarka gauti šilumos energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą – pažymą ir jo kopiją pristato UAB Tauragės šilumos tinklams. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti nuo šilumos tiekimo sutarties sudarymo datos.