Skundų ar prašymų priėmimas ir nagrinėjimas bendrovėje

tel. 8 (446) 62865