Veiklos ataskaita

Įstatai nauji (2016 m.)

2018 m. metinė atskaitomybė:
         - metinis pranešimas
         - finansinės ataskaitos

2017 m. metinė atskaitomybė:
         - metinis pranešimas
         - finansinės ataskaitos

2016 m. metinė atskaitomybė:
         - metinis pranešimas
         - finansinės ataskaitos

2015 m. metinė atskaitomybė
         - metinis pranešimas
         - finansinės ataskaitos

2018 m. reguliavimo apskaita:
         - reguliavimo apskaitos sistemos aprašas
         - nepriklausomo auditoriaus išvada
         - bendroji dalis
         - tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita
         - sąnaudų paskirstymo ataskaita
         - būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita
         - bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita
         - ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita
         - verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita

2017 m. reguliavimo apskaita:
        - reguliavimo apskaitos sistemos aprašas
        - nepriklausomo auditoriaus išvada
        - bendroji dalis
        - tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita
        - sąnaudų paskirstymo ataskaita
        - būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita
        - bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita
        - ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita
        - verslo vieneto ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaita

2014 m. veiklos ataskaita
2013 m. veiklos ataskaita

Patirtos audituotos sąnaudos už 2017 metus
Patirtos audituotos sąnaudos už 2016 metus
Patirtos audituotos sąnaudos už 2015 metus

Ekonominių rodiklių suvestinė už 2014 metus
Ekonominių rodiklių suvestinė už 2013 metus
Ekonominių rodiklių suvestinė už 2012 metus
Ekonominių rodiklių suvestinė už 2011 metus
Ekonominių rodiklių suvestinė už 2010 metus