Viešieji pirkimai

Įvykę pirkimai

Įvykusio pirkimo data Pirkimo pavadinimas
2016-09-26 Informacija apie pradedamą pirkimą Izoliuotų vamzdžių ir jų fasoninių dalių pirkimas
2016-09-13 Vadovaujančių asmenų atsakomybės draudimo paslaugos pirkimas
2016-09-12 Sraigtinio transporterio pirkimas
2016-09-08 Asfalto dangos atstatymo darbų pirkimas
2016-09-07 Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ir panašių gaminių pirkimo techninė specifikacija
2016-08-26 Beržės katilinės mūrinio dūmtraukio remonto darbų pirkimas
2016-08-22 Beržės rajoninės katilinės dūmų recirkuliacijos reikalingų medžiagų pirkimas
2016-08-10 Malkinės medienos pirkimo ataskaita
2016-07-26 Poveikio aplinkai vertinimo paslaugos pirkimas
2016-07-26 Biokuro katilo pirkimas Tarailių katilinei

Puslapiai